Yêu trái đất - hãy tiết kiệm năng lượng
Sử dụng cái tốt nhất - để tiết kiệm chi phí
Sử dụng quạt ATK - sẽ tiết kiệm năng lượng & chi phí từ điện năng

 
 
 
 

Vietstock 2008 Ha Noi
Fan under the roof
Cooling all brick wall
VIV Asia 2007 Thailand
Fan on metal wall
Chicken house - outside
maintain - clean cooling Pad
Fan on brick wall
Chicken house - inside
Fan with special cone is install
Cooling on metal wall
 
 
 
+84(0)903 834 756
点击这里给我发消息